TutorTutors

TutorTutors

TUTORS

UPT PUSAT BAHASA UNISNU memiliki sumber daya manusia yang handal dibidangnya masing-masing. Mereka memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, baik dalam maupun luar negeri. Berikut adalah instruktur atau tutor yang saat ini yang mengajar:

 1. Nina Sofiana, M.Pd.
 2. Santi Andriyani, S.Pd.I., M.Pd.
 3. Hayu Dian Yulistianti, M.Pd.
 4. Olyvia Revalita Candraloka, M.Pd.
 5. Muhammad Shofiyuddin, M.Pd.
 6. Husni Mubarok, M.Pd.
 7. Azzah Nor Laila, S.Th.I., M.S.I.
 8. Yushinta Eka Farida, S.Pd., M.Pd.
 9. Haryanto, S.S., M.Hum.
 10. Aliva Rosdiana, S.S., M.Pd.
 11. Taufiqurrohman, S.S., M.Hum.
 12. Muhammad Natsir, S.S., M.Pd.
 13. Aprilia Riyana Putri, M.Pd.
 14. Dwi Erlin Effendi, M.Pd.
 15. Ana Rahmawati, Lc., M.Hum.
 16. Eka Setya Budi, S.Pd., M.Pd.